Друк

09.07.2014 men-vs-womenГендерна рівність у колективних договорах

  З метою досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України Верховною Радою України в 2005 році було прийнято Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".
  Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків здійснюється у громадсько-політичній, соціально-економічній сфері та у сфері освіти. Так, наприклад, роботодавець зобов'язаний:
*створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі;
*забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов'язками;
*здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці;
*вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров'я умов праці;
*вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань.
  Роботодавцям забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із статей, вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей.

  Звертаємо увагу керівників підприємств, установ та організацій, що відповідно до ст.18 вищезгаданого Закону до колективних договорів необхідно включаюти положення, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків.