Home Прес-центр РЦСССДМ Внутрішня оцінка якості соціальних послуг
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
PDF Друк e-mail

Наказом директора Первомайського РЦСССДМ від 01листопада 2018 року №89 створено комісію з внутрішньої оцінки якості соціальних послуг та за результатами внутрішньої оцінки якості за 2018 рік затверджено план заходів щодо здійснення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг на 2018 рік.

Членами комісії за 2018 рік проведена перевірка, аналіз якісних та кількісних показників надання соціальних послуг. Результати обговорились на засіданні комісії, складено протокол, довелись до відома адміністрації закладу, а також до відома управління соціального захисту населення Первомайської районної адміністрації.
Протягом звітного періоду у закладі були проведені наради щодо надання соціальних послуг, щодо здійснення соціального супроводу, визначення індивідуальної потреби отримувача соціальних послуг, складання індивідуальних планів, поняття про моніторинг та внутрішню оцінку якості соціальних послуг та порядок їх проведення.
Аналізуючи напрям «Адресність та індивідуальний підхід» комісія з проведення внутрішньої оцінки якості встановила загальні завдання щодо визначення індивідуальної потреби та надання отримувачу послугу відповідно до його потреб. У Первомайському районі існує мультидисциплінарна команда суб’єктів соціальної роботи, але потрібне максимальне залучення цієї команди до здійснення оцінок потреб. Вибірковий аналіз індивідуальних планів показав, що індивідуальний план підписується, як надавачем так і отримувачем послуг з урахуванням думки клієнта та його потреб.
Напрямом «Результативність» визначено пріоритетне завдання щодо забезпечення задоволення потреб отримувачів та покращення соціального, психологічного та фізичного стану отримувача послуг. Аналіз цього напряму показав, що стан отримувача значно покращився підчас надання соціальної послуги відбуваються позитивні зміни.
Проаналізувавши напрям «Своєчасність», загальними завданнями якої є обслуговування на кожному етапі в найкоротші можливі строки, а також оперативні відповіді на невідкладні випадки. Вибірковий аналіз оцінки потреб показав, що стандарт і процедури організації робот з клієнтом у відповідності.
Також зроблено висновок за напрямом «Доступність та відкритість». У закладі є інформаційно-довідкова інформація з переліком послуг. Всі клієнти, які є отримувачами послуг, знайомі з інформацією на стендах та отримують інформаційну продукцію.
Комісією визначено завдання напряму «Повага до отримувача послуг» – це право на повагу гідності та збереження конфіденційності інформації стосовно отримувачів послуг.
У закладі існує затверджена структура та штатний розпис, розроблені посадові інструкції на кожного спеціаліста, розроблені правила внутрішнього розпорядку, спеціалісти мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень, нові працівники пройшли стажування та мають наставника. У центрі налагоджена робота щодо інформування персоналу з різних питань соціальної роботи з отримувачами соціальних послуг.
З метою розвитку професійної кваліфікації працівників (напрям «Професійність»), необхідної для ефективного виконання і посадових обов’язків й надання якісних соціальних послуг в закладі   на  сьогодні не здійснюється навчальна супервізія для працівників центру, так як  вони працюють менше 6 місяців. Але під час наставництва та консультування директором центру розглядаються питання , що стосуються практичної діяльності працівника: становлення контакту з отримувачами послуг, аналіз труднощів у процесі надання соціальних послуг, корегується робота, надається підтримка в мобілізації ресурсів клієнтів та ведення документації, попереджається професійне вигорання, підвищується мотивація до професійного зростання. Мети  цього консультування  на рівні працівників є: розуміння пріоритетів своєї роботи, підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти та відвідування планових семінарів, лекцій, тренінгів та ін., ефективність розв’язання проблемних ситуацій пов’язані з виконанням професійних обов’язків; дотримання етичних норм у процесі роботи, відповідальне ставлення до виконання своїх професійних обов’язків.
Членами комісії з проведення внутрішньої оцінки якості здійснено аналіз якісних та кількісних показників надання соціальної послуги. Результати обговорено на засіданні комісії та занесені до протоколу.
За результатами проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги за 2018 рік «Первомайський РЦСССДМ» отримав оцінку «добре», згідно якої слід продовжувати роботу по наданню соціальної послуги у відповідності до плану заходів на 2019 рік з надання якісної соціальної послуги та удосконалення діяльності закладу.

Директор РЦСССДМ                                С.Калина

 
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер