Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
PDF Друк e-mail

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації – генерального плану населеного пункту с. Красне,  Красненської сільської ради, Первомайського району Харківської області

Генеральний план населеного пункту є основним містобудівним документом на місцевому рівні, призначеним для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту с. Красне, Красненської сільської ради, Первомайського району Харківської області, визначає принципові рішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території. Тому було прийнято рішення про розробку генерального плану с. Красне, який розроблено та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
Генеральний план с. Красне, Красненської сільської ради, Первомайського району Харківської області містить графічні та текстові матеріали, в яких проведено аналіз існуючого стану міста і визначено перспективи розвитку міста.
Зокрема обраховано:
- перспективну чисельність населення, об’єми та структура нового житлового будівництва;
- території для розвитку промисловості;
- обґрунтовується доцільність зміни межі населеного пункту;
- визначаються пріоритетні напрямки розвитку населеного пункту, його перспективна планувальна структура та функціональне зонування;
- загальний стан довкілля, фактори, що його формують, надаються містобудівні пропозиції щодо поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану;
- визначаються території, що мають певні обмеження при їх використанні (природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні та інші);
- надаються пропозиції щодо вдосконалення транспортної та інженерної інфраструктури.
При визначенні перспектив розвитку населеного пункту в генеральному плані брався до уваги той факт, що генеральний план є документом, який визначає не лише територіальний розвиток населеного пункту, а і стратегію розвитку всіх сфер його життєдіяльності з метою досягнення стабільного сталого розвитку господарського комплексу, і на цій основі – забезпечення всіх соціальних потреб його мешканців. В генеральному плані виконаний прогноз зайнятості трудових ресурсів населеного пункту, розрахунок установ та підприємств обслуговування. Для реалізації рішень, прийнятих в генеральному плані, встановлено перелік та черговість заходів, які сприятимуть його ефективній реалізації.
Замовником розробки проекту генерального плану с. Красне, Красненської сільської ради, Первомайського району Харківської області є Красненська сільська рада.
Проект розроблений ПП «Приватагросервіс», на підставі договору № 217/17 від 20.11.2017 року.
З розробленою документацією можливо ознайомитись, надати свої пропозиції та зауваження в письмовій формі з 20.09.2018 року (згідно п. 7 Постанови КМУ від 25.05. 2011р. № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні») в приміщенні Красненської сільської ради (64132, с. Красне, вул. Копцова, 1, Первомайського району Харківської області, контактний телефон
(05748-97-2-42).
Термін надання пропозицій та зауважень – 1 місяць з дня публікації цього Повідомлення.
Пропозиції та зауваження громадськості мають бути обґрунтовані, а також містити посилання на положення відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил.

Виконавчий комітет                                             19.09.2018 р.

 
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер