Home Прес-центр Патріотичне виховання
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
PDF Друк e-mailheader

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

«Патріотичне виховання - це сфера духовного життя,

яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне,

що любить і ненавидить людина, яка формується».

В. О. Сухомлинський

   В умовах формування в Україні громадянського суспільства, яке передбачає розбудову Української суверенної, правової, демократичної держави, особливо гостро постає потреба у становленні громадянина як культурно-освіченої, творчої, високодуховної, всебічно розвиненої особистості зі своїм сформованим світоглядом. У зв’язку з цим виховання патріотизму, як морально-духовної якості молоді є нагальною потребою району.


Напрямки національно-патріотичного виховання молоді в районі:

- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та можливостей;
- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;
- сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань;
- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови;
- формування духовних цінностей українського патріота: національної свідомості, любові до українського народу, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини району;
- утвердження в свідомості об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історій, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України від княжої доби, Гетьманського козацького війська до часів незалежності;
- формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу військової служби;
- відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;
- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;
- сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;
- виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;
- створення умов для посилення патріотичної спрямованості телерадіомовлення та інших засобів масової інформації при висвітленні подій та явищ суспільного життя району;
- святкування знаменних дат, ознайомлення з історією рідного краю,її звичаями і традиціями, видатними людьми, тощо.

header2

Головні символи держави

   Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у таких якостях, як патріотизм, національна самосвідомість та політична культура

   


22.08.2014 velikigerb         Великий герб України22.08.2014 maliygerb         


          Малий герб України

 

 

 

 

 

 

 

 

22.08.2014 prapor

          Прапор України

 

 

 

 

22.08.2014 gimn

 

 

 

 

 

 

 

          Гімн України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 header2

Народні символи України

   Джерелами патріотичного виховання є рідне слово батька і матері, колискова пісня, рідна оселя, батьківщина і Батьківщина, історичне минуле народу

kalina

 

 

 

 

            Калина - символ життя та материнства

 

 

 

 

 

rushnik

 

 

 

 

 

          Рушник - символ добра та здоров`я

 

 

 

 


bulava

 

 

 

 

 

 

 

         Булава - символ влади

 

 

 

 

 

header2

Символи Первомайського району

   Пріоритетом є формування в молоді активної, соціально значущої позиції, яку вона може проявити в усіх видах діяльності, пов’язаних із захистом інтересів своєї родини та рідного краю.

gerb rajon


          Герб Первомайського району

flag rajon
          Прапор Первомайського району

gimn rajon
          Гімн Первомайського району

header2Патріотично-виховна робота Первомайського району

   Заходи, які проводяться в районі сприяють духовній цілісності, успадкуванню духовних надбань українського народу, формують особистісні риси громадянина Української держави:

rajon 1          Весняні дзвіночки 2015


rajon 2
          День перемоги над нацизмом у Европі 2015

rajon 3

          День скорботи 2015
06.07.2015 1705
          Сковородинівка 2015
 
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер