Home Центр надання адміністративних послуг Повний перелік адміністративних послуг
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
PDF Друк e-mail

Шановні користувачі адміністративних послуг!

Повідомляємо про набрання чинності нових нормативно-правових актів, що зачіпають права та інтереси громадян, юридичних осіб, та фізичних осіб-підприємців

   05.04.2015  набрав чинності  Закон України №191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)

   Головною метою цього закону є дерегуляція| господарської діяльності, приведення законодавства в окремих сферах у відповідність з правовим полем ЄС, що дає можливість Україні підвищити позицію в рейтингу Doing Business.
   Згідно з його положеннями, спрощується процедура відкриття і ведення господарської діяльності, скорочуються дозвільні і погоджувальні процедури, зменшується вплив державних органів на діяльність суб'єктів господарювання, підвищується рівень захисту прав інвесторів.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/191-19

   Одночасно з набранням чинності Закону України №191-VIII про спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» введено в дію розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №289-р «Деякі питання забезпечення функціонування системи електронного сервісу у сфері державної реєстрації юридичних та фізичних осіб –підприємців».
   Для забезпечення запровадження системи електронного сервісу у сфері держреєстрації суб’єктів господарювання та спрощення механізму надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — ЄДР) уряд, зокрема, розпорядився:

  • підтримати пропозицію Мін’юсту щодо одночасного використання відповідно до законодавства витягів, довідок та виписок з ЄДР в електронній та паперовій формах із наданням їм однакової юридичної сили;
  • звернути увагу керівників держорганів, органів місцевого самоврядування як надавачів адміністративних послуг на недопустимість витребування від суб’єкта звернення відомостей з ЄДР. А саме: даних, що і так перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/289-2015-р

   Також, 07 квітня 2015 року  набрав чинності новий Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 31.03.2015 №466/5. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0349-15/print1389945445897653

   Відповідні нормативно-правові акти покликані зменшити функції та оптимізувати процедури адміністративного регулювання господарської діяльності, а також  сприятимуть створенню більш вигідних умов для ведення бізнесу в нашому регіоні та підвищать рівень захисту суб’єктів господарювання.


Перелік послуг Центру надання адміністративних послуг Первомайської РДА


Первомайський районний відділ Головного   управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області

1. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки


Зміївське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідемслужби у Харківській області

1. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів


Реєстраційна служба Первомайського міськрайонного управління юстиції у Харківській області

1.Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

2. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

3. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

4.Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

5. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

6.Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

7.Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

8.Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням

9.Державна реєстрація:
- права власності на нерухоме майно
- інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)
10. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
11. Реєстрація громадського об’єднання
12. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднанн
13. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту
14. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання
15. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання
16. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення
17. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання
18. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження
19. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження
20. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження
21. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника


Управління Держземагенства у Первомайському районі Харківської області

1. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

2. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

3. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

4. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

5. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

6. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

7. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

8. Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

9. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

10. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

11. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

12. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

13. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

14. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
1)    витягу з Державного земельного кадастру про:
- землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
- обмеження у використанні земель
- обмеження у використанні земель
2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації


Первомайський районний сектор ГУ ДМС України у Харківській області

1. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

2. Оформлення та видача проїзного документа дитини

3. Оформлення та видача паспорта громадянина України

4. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

5. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

6. Реєстрація місця проживання особи

7. Зняття з реєстрації місця проживання особи

8. Реєстрація місця перебування особи

9. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

 
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер