Home
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
PDF Друк e-mail

Звернення до суб’єктів господарської діяльності щодо правил проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів декретованим контингентом

Відповідно до статті 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок», працівники підприємств харчової промисловості, громадського харчування та торгівлі, водопровідних споруд, лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів, об’єктів комунально-побутового обслуговування, інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, а також працівники, зайняті на важки роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, повинні проходити обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди.
Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб та перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів та періодичність їх проведення, затвердженні наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб».
Згідно із п. 11 Постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» для проведення обов’язкового профілактичного медичного огляду, роботодавець складає списки працівників, які повинні пройти цей огляд.
Враховуючи, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 442 від 10 вересня 2014 року «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», відбулась реорганізація Державної санітарно-епідеміологічної служби України, шляхом входження її до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, такі списки, на сьогоднішній день, повинні погоджуватись з територіальними органами Держпродспоживслужби. На території Первомайського району, це питання відноситься до компетенції Первомайського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
Дані про результати обов’язкових профілактичних медичних оглядів відповідно до п. 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок», підлягають обліку у територіальних органах Держпродспоживслужби.
Контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових профілактичних медичних оглядів, законодавством покладено на роботодавця, і він несе за це відповідальність.
Враховуючи викладене, пропонуємо Вам забезпечити організацію та контроль за проходженням профілактичних медичних оглядів працівниками підпорядкованого закладу.
Списки для проходження працівниками Вашого закладу профілактичного медичного огляду в 2019 році та щорічно підлягають обов’язковому погодженню з територіальними органом Держпродспоживслужби
Крім цього, відповідно до п. 13 ст. 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» діяльність органів державного нагляду (контролю), пов'язана зі збором інформації, метою якого є отримання відомостей про масові явища та процеси, що відбуваються у сфері господарської діяльності, не вважається заходами державного нагляду (контролю).
Тому фахівцями Первомайського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області при моніторингових обстеженнях, згідно із вказаним Законом, буде вивчатись стан справ на об’єктах щодо виконання вимог законодавства в частині проходження працівниками періодичних профілактичних медичних оглядів.
В разі виявлення порушень з цього питання до роботодавців будуть застосовуватися заходи впливу відповідно до діючого законодавства.

З повагою,

Первомайське районне управління

Головного управління Держпродспоживслужби

в Харківській області

 
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер